Uitsnede uit bibliotheek Oxford

 

Hieronder treft u een lijst aan van publicaties van Jerry Hoff. Deze publicaties hebben betrekking op erfrecht, bank- en effectenrecht en Nederlands en Indonesisch insolventierecht.

Publicaties van Jerry Hoff

Erfrecht

 • ‘Außer Betracht-denken: een soort van MINDF*CK in het erfrecht?’, AdvoTip 2024/5.
 • ‘Over de blinde vlek van het minst begerenswaardige poststuk: de blauwe envelop’, AdvoTip 2023/19.
 • ‘Iets over het civiele wapentuig van de erfrechtadvocaat: de actio Pauliana’, AdvoTip 2023/12.
 • ‘Over de long and winding road van een legaat van aandelen in een BV’, AdvoTip 2023/5.
 • ‘Blunderende erfrechtbeoefenaren?’, AdvoTip 2022/19.
 • ‘Dure redactiefouten in testamenten (deel II)’, AdvoTip 2022/9.
 • ‘Dure redactiefouten in testamenten (deel I)’, AdvoTip 2022/1.
 • ‘Pionieren in het erfrecht en het burgerlijk procesrecht: nietigverklaring van een testament bij leven’, AdvoTip 2021/21.
 • ‘Een herroepen testament blijft niet altijd ‘achter slot en grendel’ in de archiefruimte van de notaris’, AdvoTip 2021/13.
 • ‘Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel III)’, AdvoTip 2021/7.
 • ‘Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel II)’, AdvoTip 2021/1.
 • ‘Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel I)’, AdvoTip 2020/12.

 Bank- en effectenrecht

 • ‘Gebruik maken van voorwetenschap’, in: Handboek Handel met voorwetenschap (Serie Recht en Praktijk nr. FR18), Kluwer 2018, p. 115-157.
 • ‘Met de billen bloot. Over de plicht van beursvennootschappen om fraudeonderzoeken openbaar te maken’, in: Fraude – Financieel recht – Ondernemingskamer, Wolters Kluwer 2016, p. 13-30.
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam, nzp Arnhem 10 juli 2012, JOR 2015/70 (Super de Boer/VEB).
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam, nzp Arnhem 11 november 2014, JOR 2015/71 (Super de Boer/ VEB).
 • Noot bij College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 mei 2014, JOR 2014/267 (Wavin).
 • ‘Over de verbeelding van de misleide maatman’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2014, deel 121, p. 319-339.
 • ‘Overtreding van de openbaarmakingsplicht van koersgevoelige informatie als grondslag voor wanbeleid’, in: Christels Koers, Liber Amicorum - Prof.mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol, Serie Onderneming en Recht, Kluwer 2013, deel 79, p. 317-339.
 • ‘Gebruik van voorwetenschap: eigen voornemens en zelf gecreëerde bijzonderheden leveren geen voorwetenschap op’, Ondernemingsrecht 2013, 16, p. 599-603.
 • Noot bij Rechtbank ’s-Gravenhage 31 juli 2013, JOR 2013/308 (VHS).
 • ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid van uitgevende instellingen bij niet-naleving van de openbaarmakingsplicht van koersgevoelige informatie’, in: Aansprakelijkheid in de financiële sector, Serie Onderneming en Recht, Kluwer 2013, deel 57, p. 711-772.
 • Noot bij College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 juni 2013, JOR 2013/278 (Danone).
 • ‘Iets over het aan- en uitkleden van het begrip ‘voorwetenschap’’, in: Lustrumbundel 2012, Vereniging voor Effectenrecht: “Gedurfde essays over financieel toezichtrecht”, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2013, deel 113, p. 139-150.
 • Noot bij Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen 28 juni 2012, JOR 2012/259 (Geltl/Daimler).
 • ‘Het onderhouden van selectieve contacten door beursvennootschappen: een pleidooi voor verscherpte dijkbewaking’, Ondernemingsrecht 2011, 14, p. 513-517.
 • Noot bij Hoge Raad 5 juli 2011, JOR 2011/293 en 294 (Landis en VPV).
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 28 april 2011, JOR 2011/226 (VHS).
 • Noot bij Hoge Raad 22 oktober 2010, JOR 2011/15 (Euronext/AFS Brokers).
 • ‘Openbaarmaking van koersgevoelige informatie’ (diss. Nijmegen), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Kluwer 2011, deel 107 (805 p.).
 • Boekbespreking van J.B.S. Hijink, Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen (diss. RUG), Ondernemingsrecht 2011, 4, p. 174-177.
 • Noot bij Rechtbank Rotterdam 22 juli 2010, JOR 2010/273 (Numico/AFM).
 • ‘Weer een consultatie over een herziening van de Richtlijn marktmisbruik’, Ondernemingsrecht 2010, 2, p. 499-502.
 • ‘U.S. Supreme Court beperkt extraterritorialiteit van de federale effectenwetgeving’, Ondernemingsrecht 2010, 13, p. 569-572.
 • ‘Regels ter voorkoming van marktmisbruik’, in: Onderneming en financieel toezicht, Serie Onderneming en Recht, deel 57, Kluwer 2010, p. 719-753.
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 7 oktober 2008, JOR 2009/12 (Stichting Claim/Fortis Bank).
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 7 oktober 2008, JOR 2009/108 (AFS Brokers/Euronext).
 • Noot bij voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam 8 juli 2009, JOR 2009/234 (Vedior).
 • ‘Implementatievoorstel Transparantierichtlijn nadert moeizaam zijn voltooiing’, Ondernemingsrecht 2008, 2, p. 79-84.
 • ‘Met het Implementatiewetsvoorstel Transparantierichtlijn is weer stap vooruit gezet’, Ondernemingsrecht 2008, 8, p. 322-326.
 • ‘Over de laatste loodjes van het Implementatiewetsvoorstel Transparantierichtlijn’, Ondernemingsrecht 2008, 15, p. 549-552.
 • Noot bij voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam 3 september 2008, JOR 2008/274 (Numico).
 • Noot bij voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam 21 juli 2008, JOR 2008/273 (Muller/AFM).
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 13 september 2007, JOR 2007/249 (Accent Aigu/AFM).
 • Noot bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 10 mei 2007, JOR 2007/156 (Georgakis).
 • ‘Regels ter voorkoming van marktmisbruik’, in: Onderneming en financieel toezicht, Serie Onderneming en Recht, deel 40, Kluwer 2007, p. 367-402.
 • ‘In staat van opwinding over de wettelijke regeling van selectieve openbaarmaking’, in: Bouwen en bezinning. Regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 95, Kluwer 2007, p. 165-180.
 • Toezicht Financiële Markten, losbl. Aantekeningen op art. 5:58 en art. 5:59 Wft, Kluwer 2006.
 • Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 26 januari 2005, JOR 2005/96 (Accent Aigu B.V./AFM).
 • Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 20 januari 2005, JOR 2005/94 (AND International Publishers N.V.)
 • Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 14 januari 2005, JOR 2005/93 (Fugro V.).
 • Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 24 december 2004, JOR 2005/92 (Vilenzo International N.V.).
 • Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 7 mei 2004, JOR 2004/208 (Koninklijke Ahold N.V.).
 • ‘De financiële bijsluiter: voor alle duidelijkheid’, Ondernemingsrecht 2003, p. 70-74.
 • ‘Het toezicht op financiële instellingen’, Ondernemingsrecht 2002, p. 163-167.
 • ‘Chaotische taferelen spelen zich af op de Nederlandse kapitaalmarkt. Bij effectenuitgiftes buiten de beurs om worden regelmatig de Wet toezicht beleggingsinstellingen en de Wet toezicht effectenverkeer overtreden’, Het Financieele Dagblad van 11 augustus 2000 (tezamen met mr. G.P. Roth).
 • ‘Voorwetenschap: de stand van zaken’, in: Dossier, nr. 45, 2000, p. 31-36.
 • ‘Over de regels van het spel. Een overzicht van enkele wettelijke regelingen ter bevordering van de integriteit en transparantie van de effectenmarkt’, in: Geldige effecten, NIBE Bankjuridische Reeks, deel 39, NIBE 1999, p. 89-98 (tezamen met mr. H.J.Th. Biemond).
 • ‘Op naar een transparante(re) effectenmarkt’, NV 1997, p. 94-99.
 • ‘De lessen van het Coop-arrest’, in: Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, Serie Onderneming en Recht, deel 7, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 347-374.
 • ‘Enkele kanttekeningen bij het Ontwerp Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap’, NV 1996, p. 136-140.
 • ‘Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap onder de loep’, Bank- en Effectenbedrijf, april 1996, p. 37-42 (tezamen met mr. H.J.Th. Biemond).
 • ‘Voorwetenschap: terughoudendheid vereist bij inzet van strafrecht’, in: Misbruik van voorwetenschap in de effectenhandel, Het Financieele Dagblad / Ars Aequi Libri 1996, p. 31-35 (tezamen met mr. L.C.J.M. Spigt).
 • ‘De aansprakelijkheid van een bank voor beleggingsadvies en vermogensbeheer’, in: Bank & Aansprakelijkheid, Serie Recht en Praktijk, deel 95, Kluwer 1996, p. 39-55 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer. Recente uitspraken belicht’, Bank- en Effectenbedrijf, december 1996, p. 20-24 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Beurstuchtrecht moet volwassener worden’, Het Financieele Dagblad van 29 december 1995.
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer’, NIBE Katern, deel 29, Amsterdam: NIBE 1995, (118 p.) (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (VII). Tot uw orders!’, Bank- en Effectenbedrijf, september 1995, p. 28-34 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (VI). Krediet op onderpand van effecten’, Bank- en Effectenbedrijf, juni 1995, p. 24-28 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (V). Hoe ver reikt de ‘vrije hand’ van een vermogensbeheerder?’, Bank- en Effectenbedrijf, maart 1995, p. 32-37 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘De wet melding zeggenschap na vier jaar’, in: Dossier, nr. 22, 1995, p. 33-40.
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (IV). Thuisbewaarders van effecten in de ban?’, Bank- en Effectenbedrijf, december 1994, p. 44-47 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (III). Informatie voorkomt klachten bij inschrijvingen op emissies’, Bank- en Effectenbedrijf, juni 1994, p. 16-19 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘In de maat van de koersdirigent’, in: Financiering en aansprakelijkheid, Serie Onderneming en Recht, deel 1, W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 35-50.
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (II). Aansprakelijkheid voor beleggingsadviezen’, Bank- en Effectenbedrijf, januari/februari 1994, p. 13-17 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘STE handelt onrechtmatig door verstrekken WMZ-meldingen’, Het Financieele Dagblad van 14/16 mei 1994.
 • ‘Geschillen in het effectenverkeer (I). Werkwijze Klachtencommissie Effectenbedrijf’, Bank- en Effectenbedrijf, december 1993, p. 32-35 (tezamen met mr. K. Frielink).
 • ‘Het toezicht op het effectenverkeer (III)’, Bank- en Effectenbedrijf, oktober 1992, p. 24-28.
 • ‘Het toezicht op het effectenverkeer (II)’, Bank- en Effectenbedrijf, september 1992, p. 34-40.
 • ‘Het toezicht op het effectenverkeer (I)’, Bank- en Effectenbedrijf, juli/augustus 1002, p. 18-21.
 • ‘Betaling per giro. Over de beperkte betekenis van het tijdstip van betaling’, in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht, W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 293-300 (tezamen met mr. M.W. den Boogert).

Insolventierecht

 • ‘De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?’, in: Curator en Crediteuren, INSOLAD Jaarboek 2009, Kluwer 2009, p. 19-37.
 • ‘Indonesian Bankruptcy Law’, Indonesian Law and Practice Series No. 2, PT Tatanusa 1999 (251 p.).
 • ‘Annulment of preferential transfers’, Indonesian Law and Administration Review 1998, No. 1, p. 41-49.
 • ‘The principal new elements of the Indonesian Bankruptcy Law’, Indonesian Law and Administration Review 1998, No. 1, p. 20-26.
 • ‘Restructuring of insolvent companies in Indonesia’, Indonesian Law and Administration Review 1998, No. 2, p. 32-57.
 • ‘Balanceren op het koord van de faillissementspauliana’, NIBE Bankjuridische Reeks, deel 23, NIBE 1995 (83 p.).
 • ‘Banken op achterstand door afkoelingsperiode?’, Bank- en Effectenbedrijf, april 1994, p. 28-32 (tezamen met mr L.C.J.M. Spigt).
 • ‘Opzegging van het rekening-courantkrediet’, Bank- en Effectenbedrijf, december 1992, p. 22-26 (tezamen met mr. L.C.J.M. Spigt).