Uitsnede uit Franz Meerts Meeting at the notarys

Detail uit De ontmoeting bij de notaris (tussen 1860 en 1896) van Franz Meerts.